• "Met wie wilt u in gesprek?"
  • "Wij begeleiden u in het hele proces
    van Contact naar Contract!"
  • "Wij adviseren en ondersteunen organisaties
    bij hun commerciele positionering en marketingstrategieen!"

SCHERP
Management

Wij maken voor u hoogwaardige afspraken met de directie en het management van de door u geambieerde toekomstige klanten. 


SCHERP
Trainingen

Onze trainingen zijn er op gericht om uw medewerkers effectiever met uw geambieerde klant en bestaande relaties te laten communiceren.

SCHERP
Coaching

Met onze Coaching en Coaching on the Job leren wij u de juiste vaardig-
heden en technieken om succesvolle Salesgesprekken te voeren.

Scherp management

SCHERP
Interim

Scherp is in staat om snel in te spelen op veranderende situaties en tijdelijke behoeftes van organisaties voor extra of vervangend personeel.